Nguyễn Thế Mạnh

Điểm: đang tính toán

Đã tham gia từ 18-12-2016

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1996