My Phan

Điểm: đang tính toán

tui thix nấu ăn, tui thix du lịch 1 mình, tui thix đọc sách, thix làm đẹp và mặc đẹp nhưng cực kì ghét nịnh bợ khen đẹp

Đã tham gia từ 13-10-2015

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1988