Lâm Lê Khánh Hảo

Điểm: đang tính toán

Nấu ăn là một nghệ thuật, người nấu là một dị nhân.

Đã tham gia từ 25-11-2015

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1996