Bạn đang có nguyên liệu gì trong tay?

Bạn có thể nhập nhiều nguyên liệu bằng cách dùng dấu phẩy khi nhập hoặc nhấn nút chèn nguyên liệu. Sau khi nhập xong nguyên liệu, nhấn nút "Gợi ý món" để xem danh sách món ăn mà Lugagi gợi ý cho bạn.