Kính thưa các loại kho tộ

Tạo bởi danghoaigiang vào ngày 24/02/2016

Ngoài thịt ra, cá kho tộ cũng là món ngon hút cơm của nhiều gia đình. Cá thì có 101 loại cá, lại còn tôm, cua, cáy, mực... nữa. Bộ sưu tập này sẽ quy tụ gia đình kho tộ cho các bạn dễ trổ tài

Ngoài thịt ra, cá kho tộ cũng là món ngon hút cơm của nhiều gia đình. Cá thì có 101 loại cá, lại còn tôm, cua, cáy, mực... nữa. Bộ sưu tập này sẽ quy tụ gia...