BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 9

Trứng khủng long

# Tên Giờ đạt Điểm lúc lên cấp Phần thưởng
1 beribey 10-09-2016 06:18:35 200 Thẻ điện thoại 100.000 đồng

Trứng đà điểu

# Tên Giờ đạt Điểm lúc lên cấp Phần thưởng

Trứng vịt

# Tên Giờ đạt Điểm lúc lên cấp Phần thưởng

Trứng gà

# Tên Giờ đạt Điểm lúc lên cấp Phần thưởng